dinsdag 28 februari 2006

 

STADSDEEL WESTERPARK INSTALLEERT DE EERSTE OFFICIňLE STADSDEELDICHTER VAN AMSTERDAM

Tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart verkiest stadsdeel Westerpark om 20.30 uur de eerste officiŽle stadsdeeldichter van Amsterdam.

NB: De juiste aanvangstijd is dus half negen!

Nadat stadsdeel Centrum Adriaan Jaeggi benoemde tot stadsdichter, opperde de dichter F. Starik het idee om in zijn stadsdeel Westerpark te komen tot de aanstelling van een stadsdeeldichter. Amsterdam is groter dan het eigen centrum, en het bruisende stadsdeel Westerpark een eigen dichter meer dan waardig. Stadsdeelwethouder Dick Jansen (Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Westergasfabrieksterrein) nam dit initiatief serieus en stelde hiervoor Ä 2.500,- beschikbaar. Het gaat om een benoeming voor ťťn jaar.

LONGLIST
De volgende dichters stellen zich kandidaat voor het stadsdeeldichterschap: Carla Bogaards, Wim Brands, Hans Kloos, Diana Ozon, Ilse Starkenburg, Aja Waalwijk.

SHORTLIST
Op 2 maart buigt een deskundige commissie zich over hun kandidatuur en maakt een keuze uit de longlist: zij wijst een shortlist van drie kandidaten aan voor deze titel. De namen van de kandidaten op de shortlist worden op 3 maart door het stadsdeelbestuur bekend gemaakt. De commissie bestaat uit Erica Schoen (O.B.A., organisator Literatuur in de Nassaukerk), Jaap van Stralen (Island Bookstore) en Gina van den Berg (organisator poŽticale evenementen).

Op 7 maart, tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in het stadsdeelkantoor van Westerpark, worden om 20 uur de drie kandidaten van de shortlist voorgesteld. Zij ontvouwen hun plannen voor het stadsdeeldichterschap en houden een korte voordracht, waarna de commissie haar keuze van de Eerste OfficiŽle Stadsdeeldichter bekend zal maken. De presentator van deze feestelijke avond is, uiteraard, stadsdichter Adriaan Jaeggi.

De stadsdeelvoorzitter van Westerpark, Anne Marie Hoogland, zal de Eerste OfficiŽle Stadsdeeldichter Ter Wereld bij de installatie van de nieuwe stadsdeelraad, op donderdag 16 maart, de versierselen opspelden.


Noot voor de redactie:

Locatie
Stadsdeelkantoor Westerpark, Haarlemmerweg 8-10, Westergasfabriekterrein

Datum
Dinsdag 7 maart om 20.30 uur

Informatie
- Suzanne van de Wiel, communicatieadviseur stadsdeel Westerpark
telefoon: 020 5810420, e-mail: s.vandewielwesterpark.A.amsterdam.nl
- F. Starik, initiatiefnemer, telefoon 020-4750765 e-mail: info@starik.nl


vrijdag 24 februari 2006

 
BEST VERKOCHT

In het krantje van de beste boekhandel ter wereld, Schimmelpennink, kunt u deze maand lezen dat 'De eenzame uitvaart' de best verkochte poŽzie-uitgave is, althans daar.
Hulde aan de boekhandelaar!

maandag 20 februari 2006

 
STADSDEELDICHTEREN (IV)

Een paar weken geleden. Toen begon het. Op bij mij thuis frequent en grotendeels gelezen PoŽzienieuwsdiensten als -www.decontrabas.com - en -www.epibreren.com/rs - ontstond rumoer nadat Adriaan Jaeggi werd benoemd tot Stadsdichter van Amsterdam. De kern van het hartstochtelijk beoefende Jaeggi-bashen bestond eruit, dat hij zich geen stadsdichter mocht noemen, omdat hij immers maar een door stadsdeel werd benoemd, namelijk stadsdeel Centrum. Dat is niet goed hŤ, zong Meindert Talma al.

Min of meer voor de grap legde ik mijn deelwethouder voor dat er in dus Amsterdam, immers opgedeeld in vijftien bestuurlijke eenheden van middelgrote omvang, plaats zou zijn voor evenzovele stadsdeeldichters. Ik zag veel werkgelegenheid voor dichters in het verschiet.
Als richtbedrag koos ik voor hetzelfde salaris dat Centrum voor een dichter overhad.

Ik weet niet hoe serieus ik daar in was. Enerzijds zie ik de futiliteit van mijn voorstel in, anderzijds ontroert het idee dat een dichter op dit microniveau Ėiets- kan betekenen me wel.

Nadat de deelwethouder positief reageerde, en er via intensief mailcontact een concreet voorstel groeide, en er bij juist serieuze kandidaten een aarzeling te bespeuren was, op deze eervolle en naar het zich laat aanzien aanzienlijk minder goed betaalde functie dan elders (voorlopig staat het bod van de wethouder op 2.500,- sjaars, zijnde precies de grootte van het enige gaatje dat hij nog op zijn begroting kon vinden) te solliciteren, want ach, die Starik zou wel worden wat hij had bedacht, besloot ik om niet zelf voor kandidaat te staan. Toen pas.

Ik zou het verontwaardigde gehuil niet willen horen, gesteld dat de afstand zou moeten worden geschaatst door degene die eerst had uitgerekend op welke afstand hij zou excelleren, de twaalf millimeter 63 precies.

Iets beginnen om er zelf beter van te worden. Beter zou men belangeloos in het leven staan. Daarvoor heeft men financiering nodig, en ik heb zojuist een substantieel bedrag elsewhere veroverd, dit niet helemaal terzijde: men moet zich een opstelling kunnen veroorloven.

Het verschaft me mťťr genoegen, als we dan toch aan de stadsdeeldichter moeten, om aan de wieg van dit wonderlijke verschijnsel te hebben gestaan en, eenmaal dit treintje in beweging gezet hebbend, dan ook tot een echt waardevolle invulling van dit experiment te komen, dan om nu precies meteen zelf de eerste te willen zijn.

Dus verlies ik mij in futiele kwesties als de samenstelling van de commissie die de dichter moet gaan aanwijzen, of de wethouder niet toch liever een verkiezing wil organiseren, of dat allemaal zo sterk aan de gemeenteraadsverkiezingen moet worden gekoppeld, of er eerst een longlist en dan een shortlist moet komen, om maar te zwijgen van de taak & bevoegdheden van die commissie, die natuurlijk vol-strekt on-af-han-ke-lijk moet gaan opereren.

Het moet allemaal vlug in elkaar gezet: op een ander niveau is de deeldichter een uitvloeisel van een politiek steekspelletje. In het geval van dit stadsdeel dreigt de sinds jaar & dag regerende coalitie van groenlinks en pvda haar meerderheid te verliezen aan de (ter plaatse kunstvijandige, want er is nog zoveel armoe in dit land) sp, die hier voor het eerst aan verkiezingen meedoet, en dan dus met die van ons gemeenschapsgeld betaalde dichter opgescheept zit.

En dat is nog niet alles: sommige dichters denken nu serieus na over hun invulling van het nieuwe ambt, en dat heeft alvast tot een paar waardevolle nominaties geleid. Er worden plannen uitgebroed. Ik hoop u in de loop van de volgende week een aantal namen door te kunnen geven die ook bij u de verwachting scheppen dat het een mooi beroep wordt, dat van stadsdeeldichter.

De dingen hebben zo hun eigen dynamiek. Het is niet uit te sluiten dat er iemand gevonden wordt die het deeldichterschap een krachtige en waardevolle invulling geeft, het zou zomaar kunnen dat ook op deze relatief kleine schaal dichters iets voor hun omgeving kunnen betekenen, nee, ik ben niet tegen nuttige kunst, en ja, dat maakt mij zelf ook aan het lachen.

Er is domweg een mogelijkheid, als het stadsdeeeldichterschap op consciŽntieuze wijze wordt uitgevoerd, dat het hoongelach verstomt, en dat er geen sprake zal blijken te zijn van een tragische vergissing.

En ik vergeet mezelf daarbij niet: met een beetje geluk kan ik nog wel een centje verdienen met de presentatie van de avond, dat de eerste officiŽle stadsdeeldichter van zoniet de wereld dan toch van Nederland, wordt aangesteld in mijn geliefde stadsdeel Westerpark.

woensdag 15 februari 2006

 
ZELF STADSDEELDICHTER WORDEN

Het Amsterdamse stadsdeel Westerpark laat bij monde van wethouder Dick Jansen (Onderwijs, Welzijn & Cultuur) weten studie te verrichten naar de mogelijkheid tot het aanstellen van de Eerste OfficiŽle Stadsdeeldichter van Nederland. Van verschillende kanten bereikten hem signalen dat een stadsdeeldichter een zinvol instituut kan zijn.

Kandidaten voor het stadsdeeldichterschap zullen woonachtig moeten zijn in de betreffende deelgemeente. Dichters, die door publicaties en recensies bewezen hebben hun vak te verstaan, een eigen geluid hebben ontwikkeld en die bovendien over een aantoonbaar gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving beschikken, worden uitgenodigd naar deze functie te solliciteren. Het schijnt de bedoeling deze stadsdeeldichter reeds op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart te installeren.

Kandidaten sturen hun cv, enkele gedichten en dienen plannen in die ze, als ze stadsdeeldichter worden, willen uitvoeren aan: Dick Jansen, portefeuillehouder Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Westergasfabriek, stadsdeel Westerpark, postbus 141, 1000 AC Amsterdam, email: <D.Jansen@westerpark.amsterdam.nl>

dinsdag 7 februari 2006

 
Zend een wens

Voor mensen die hun geliefde op Valentijnsdag op originele wijze willen verrassen komt Nieuw Amsterdam nu met een nieuwe multimediale service: Zend een Wens.

Via de website www.zendeenwens.nl

(en via 0909-3434 220) kunnen mensen een gesproken gedicht versturen naar de mobiele telefoon van hun geliefde. Er is keus uit 45 gedichten van bekende Nederlandse dichters als Wim Brands, Adriaan Jaeggi, Paul van Ostaijen, Hans Andreus, Nico Scheepmaker, F. Starik en Sjoerd Kuyper. De gedichten zijn ingesproken door de acteurs Brechtje Louwaard en Roeland Fernhout (Toneelgroep Amsterdam, Zusje).

Op de website kunnen de gedichten worden beluisterd, geselecteerd en op eenvoudige wijze verstuurd. Er kan een persoonlijk bericht worden toegevoegd of het gedicht kan anoniem verstuurd worden. Het versturen van een gedicht kost circa Ä 2,50. Gedichten kunnen vanaf 7 februari verstuurd worden en men kan zelf bepalen wanneer het gedicht bij de ontvanger afgeleverd dient te worden.

Later in het voorjaar van 2006 zullen ook gesproken gedichten worden geplaatst die ter gelegenheid van verjaardagen, en Moederdag en Vaderdag verstuurd kunnen worden.
De gedichtenverzenddienst is een concept van Nieuw Amsterdam uitgevers. De uitgever probeert hiermee op een nieuwe, hedendaagse, sympathieke en speelse wijze poŽzie onder de aandacht te brengen bij een groter publiek.

Het gedicht van uw Starik vindt u op de tweede pagina onder de titel Peggy.
Ik raad u af dit gedicht aan uw geliefde te zenden.


View My Stats Free counter and web stats